ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Комисија за реализацију мера енергетске санације

Број: 011-119/2021-VI-2

Дана 10.09.2021. године

На основу Одлуке Општинског веће општине Сечањ  о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мера енергетске санације број 011-119/2021-VI од 19.08.2021. године и на основу члана 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Сечањ  („Службени лист општине Сечањ“ број 12/21) Комисија за реализацију мера енергетске санације објављује

О б а в е ш т е њ е

 

            На основу захтева великог броја грађана за учешће на Јавном позиву за спровођење мера енергетске санације у домаћинствима бр. 011-119/2021-VI од 19.08.2021. године, објављеног на Огласној табли Општине Сечањ и интернет страници општине Сечањ, дана 20.08.2021. године, а у намери да се пружи могућност за учешће што већем броју грађана, продужава се рок за подношење пријава из тачке VI Јавног позивa на 17.09.2021. године.

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ