ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ ПОС ТЕРМИНАЛА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

У Општинској управи општине Сечањ омугућена je нова услуга грађанима. Захваљујући Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, Општинска управа општине Сечањ је поставила два ПОС терминала и тиме омогућила корисницима својих услуга да адмнистративне и друге таксе, накнаде и порез на имовину плате електронским путем. Електронско плаћање доступно је свим платним картицама (DinaCard, VISA, MasterCard) бeз обзира на банку издаваоца.

Путем платних картица у Општинској управи општине Сечањ у канцеларији матичара и канцеларији Одсека за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода општине Сечањ могуће је да се плате све административне таксе (локалне и републичке), накнаде, порез на имовину и остале обавезе по основу локалних јавних прихода.

ОБАВЕШТЕЊЕ