УВИД НА ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

 УВИД НА

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ

СЕЧАЊ

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Сечањ изложен је у седишту Општинске управе Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр. 57., канцеларија број 23.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Сечањ, могу поднети Општинској управи у времену до 7,00 до 14,00 сати сваког радног дана и у нерадне дане од 8 до 12 часова најкасније до дана закључења бирачког списка до 11.04.2020. године.

Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 06.04.2020. године поднети захтев да се у бирачки списка упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Сечањ (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељено лице. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Увид у једниствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локлане самоупораве www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

УВИД НА ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ