ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ, ОДНОСНО ДОМАЋИНСТВА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Уредбом о енергетски угроженом купцу („Сл. гласник РС“, број 137/22), која је ступила на снагу 17. децембра 2022.године, прописани су критеријуми које грађани односно домаћинства, морају да испуне да би имали право да плаћају ниже рачуне за струју, природни гас или за даљинско грејање.

За критеријум материјални положај, за стицање статуса енергетски угроженог купца прописано је колико могу да износе максимални месечни приходи, и то:

  1.  за домаћинства са једним чланом до 21.074,68 динара;
  2.  за домаћинства са два члана до 33.402,13 динара;
  3.  за домаћинства са три члана до 45.729,58 динара;
  4.  за домаћинства са четири члана до 58.057,03 динара;
  5.  за домаћинства са пет чланова до 70.384,48 динара;
  6.  за домаћинства са шест чланова до 82.711,93 динара;
  7.  за домаћинства са више од шест чланова за сваког додатног члана додаје се: 12.327,45 динара.

Узима се у обзир и површина стана, односно куће у којој купац живи, осим за сеоска домаћинства.

Статус енергетски угроженог купца могу да добију и грађани који имају остварено право на социјалну помоћ или дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица, као и грађани којима је због здравственог стања неопходно свакодневно коришћење апарата или уређаја на струју. Осим права на умањење месечних обавеза плаћања електричне енергије, први пут је омогућено и умањење рачуна за топлотну енергију, и то од 40% до 60% рачуна, у засвисности од броја чланова домаћинства.

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца по било ком од наведених основа подноси домаћинство на Обрасцу ЗЕУК1 и Обрасцу ЗЕУК2, Одељењу за друштвене делатности Општинске управе општине Сечањ, у канцеларији дечије заштите, у ул. Вожда Карађорђа 57, за све додатне информације грађани се могу обратити на телефон 023/3842-063.

Обрасци су објављени на интернет страници министарства надлежног за послове енергетике и интернет страници Општине Сечањ, www.secanj.ls.gov.rs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Документи за преузимање
ОБАВЕШТЕЊЕ
docxОбразац ЗЕУК1
docx Образац ЗЕУК2