ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Обавештавају се избегла лица из Босне и Херцеговине, која бораве на територији општине Сечањ, а која поседују непокретности у Босни и Херцеговини, конкретно да подручју општина Градачац, Калесија, Лукавац, Мостар, Орашје, Сребреник, Томиславград, Тузла и Живинице, да је Федерална управа за геодетске и имовинско-правне односе покренула активности на припреми података и изради документације за систематску замену/успоставу земљишне књиге по подацима новог катастарског премера.

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне односе позива сва физичка и правна лица са подручја наведених катастарских општина да омогуће приступ и доставе документацију потребну за ажурирање евиденција о некретнинама, те на тај начин региструју своје некретнине без додатних трошкова и плаћања судских такси.

Детаљније информације налазе се у документу Упутство за подносиоце пријава права на некретнинама у Федерацији БиХ, као и у документу Обавештење и позив српском народу из Федерације.

Јавни позив се може видети и на сајту Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове ЈАВНИ ПОЗИВ – систематска замјена/успостава земљишне књиге по подацима новог катастарског премјера – Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове.

Више инфорација може се добити на телефон Федералне управе +387/33 586 064 или на мејл rerp_fbih@fgu.com.ba .

Такође, за додатне информације заинтересовани могу да се обрате и Одбору за заштиту права Срба у Федерацији БиХ на бројеве +381 64 395-3838 и +381 60 115 7447.

Документи за преузимање
Обавештење и позив српском народу из Федераци
Упутство за подносиоце пријава права на некретнинама у Федерацији БиХ