ОДЛУКА О НАБАВЦИ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-30/2020-II-08
Дана: 30.03.2020. године
Сечањ
На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени Гласник РС” 28/20), препоруке општинског штаба за Ванредне ситуације, општине Сечањ бр:87-З од 16.03.2020 године, и члана 57. Статута општине Сечањ („Службени Лист“ општине Сечањ бр.З/2019), Председник општине Сечањ дана 30.03.2020. Године донео је

ОДЛУКУ О НАБАВЦИ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ

1. Додељује се хуманитарна помоћ, животних намирница и средстава за дезинфекцију у виду пакета, пензионерима са пребивалиштем на територији општине Сечањ, чије су пензије ниже од 30.000,00 Динара.

Одлука ступа на снагу и примењује се од 31.03.2020. Године.

ОДЛУКА О НАБАВЦИ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ  СПЕЦИФИКАЦИЈА-