ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ – ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 04.04.2020

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-30/2020-II-14
дана: 04.04.2020. године
Сечањ

На основу препоруке општинског штаба за Ванредне ситуације, општине Сечањ бр:87-З од 16.03.2020 године, а у складу са мерама Владе Републике Србије, Председник општине Сечањ донео је

ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА
ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

1. Ограничава се радно време са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања, и може се вршити по следећем принципу:

  • Понедељак — Петак од 07 до 15 часова
  • Суботом од 04 до 07 часова — искључиво за грађане старије од 65 Година.
  • Суботом од 08 до 12 часова
  • Недеља нерадан дан
  • Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Трговац може, у складу са наведеном наредбом, да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити ЈЕДАН потрошач на ЧЕТИРИ, с тим да не може бити више од ПЕТ лица у објекту у исто време, уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се на интернет страници Општине Сечањ и важи до доношења одлуке о престанку ванредног стања на територији Републике Србије.

ОДЛУКA О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ