ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ – ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-3012020-11-03
дана: 21.03.2020. године

На основу препоруке општинског штаба за Ванредне ситуације, општине Сечањ бр:87-З од 16.03.2020 године, а у складу са одлуком Владе Републике Србије, Председник општине Сечањ донео је


ОДЛУКУ О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА
ЕПИДЕМИЈЕ COVlD-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ


1. Ограничава се радно време а потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања, и може се вршити по следећем принципу:

  • Понедељак — Субота од 07 до 18 часова
  • Недељом од 08 до 18 часова
  • Недељом од 04 до 07 часова — искључиво за грађане старије од 65 Година.
  • Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

Трговац може, у складу са наведеном наредбом, да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

Број потрошача у малопродајним објектима може бити ЈЕДАН потрошач на ЧЕТИРИ квадратна метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености а у складу са закључком владе бр:53-2581/2020 од 17.03.2020. Године.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се на интернет страници Општине Сечањ и важи до доношења одлуке о престанку ванредног стања на територији Републике Србије.

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА НА ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ