ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

  1. Укида се ванредна ситуација на територији општине Сечањ, проглашена Одлуком председника општине због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID- 19 изазване вирусом SARS-COV-2, јер су престали разлози њеног проглашења.
  2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука којом је ова ванредна ситуација проглашена (020-67/2020 од 01.12.2020.године).
Документ за преузимање
ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ