ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗА УГРАДЊУ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА – ОПШТИНА СЕЧАЊ

Р.б.Назив привредног субјектаБодови за ценеБодови за рок важења ценеБодови за гаранције и процењени износ производње електричне енергијеУкупно бодова
1.ДОО „С.О.К.“ Краљево, ул. Мирка Луковића бр. 230103070
2.Марија Дрљаче ПР постављање електро инсталације „СОЛАР-М“ Бачко Градиште, ул. Марка Парића бр. 3125,52,53058
3.Green Energy Save Group“ ДОО за трговину и услуге Нови Сад, ул. Ћирила и Методија бр. 10216,93,73050,6
4.Пријава „ЕЛЕКТРОВАТ“ ДОО Београд, ул. Шуматовачка бр. 124/614,853049,8
Документ за преузимање
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗА УГРАДЊУ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА – ОПШТИНА СЕЧАЊ