ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Обавештавају се студенти друге, треће, четврте, пете, шесте године, апсолвенти у редовном апсолвентском стажу и студенти мастер студија који:

  • Остварују просечну оцену 8,00 и већу у току студирања
  • Нису обновили годину у току студирања
  • Студенти мастер студија да су незапослени
  • Да имају пребивалиште на територији општине Сечањ дуже од 6 месеци

Да могу да поднесу захтев за Светосавску награду општине Сечањ
Уз захтев је потребно приложити следећу документацију:

  • Потврду о просечној оцени са факултета
  • Фотокопију индекса као доказ да студент није обновио годину у току студирања
  • Уверење из СУП-а о месту пребивалишта
  • Уверење од Националне службе за запошљавање о незапослености за студенте мастер студија

Захтеви се подносе у канцеларији Одељења друштвених делатности до 20.01.2022. године.

Документ за преузимање
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ