ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА КРОЗ НАБАВКУ 1 /ЈЕДНОГ/ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника за доделу помоћи на реализацији помоћи избеглицама за побољшање услова становања кроз набавку 1 /једног/ пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су били корисници програма куповине сеоских кућа са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине без средстава намењених за поправку или адаптацију предметне сеоске куће

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Средства намењена побољшању услова становања породица избеглица у виду грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Помоћ), могу бити додељена породичним домаћинствима избеглица, која су била корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине, а којима је неопходна помоћ за побољшање услова становања кроз набавку грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, а које нису користиле додатну помоћ у виду грађевинског материјала и додатне опреме, а које имају пребивалиште/боравиште на територији Општине, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства (у даљем тексту: Корисник).
Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала и друге опреме неопходне за побољшање услова становања, при чему максимална вредност пакета грађевинског материјала и друге опреме по породичном домаћинству Корисника износи до РСД 200.000,00 (двестотинехиљададинара).
Помоћ се додељује за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, у циљу побољшања услова становања породичних домаћинстава Корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији Општине.

Документи за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА КРОЗ НАБАВКУ 1 /ЈЕДНОГ/ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ПРИЈАВА