ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДМЕТНОЈ СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – „ФАРМА СВИЊА МАССАГРАР ДОО П.Ј. ФАРМА СЕЧАЊ“

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – „Фарма свиња МАССАГРАР ДОО П.Ј. Фарма Сечањ” која се налази на кат. парцели бр. 949/1, и 949/2 и 949/4, КО Сечањ, на територији општине Сечањ, од стране носиоца пројекта „МАССАГРАР” ДОО Нови Сад.

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја, овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у канцеларији сарадника за заштиту животне средине, у улици Вожда Карађорђа бр. 57, канцеларија бр. 12. у Сечњу, у периоду од 23.12.2021.г. до 12.01.2022.г. у времену од 10 до 13 часова.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја биће одржана у просторијама Мале већнице, у улици Вожда Карађорђа бр. 57. у Сечњу, дана 14.01.2022. године са почетком од 12 часова.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

Документ за преузимање
ОБАВЕШТЕЊЕ