ПРЕПОРУКА УПРАВЕ ЗА ВЕТЕРИНУ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

ПРЕПОРУКА

На основу Решења Министрства пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управе за ветерину, број 323-02-00007/2023-05/105 од 24.07.2023. године којим је насељено место Сечањ проглашено ЗАРАЖЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА, а насељена места Бусење, Јаша Томић, Крајишник, Бока, Неузина, Шурјан и Сутјеска проглашена УГРОЖЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА

Ветеринарски инспектор може да одобри клање свиња на газдинству за сопствене потребе. Потребно је обавестити ветеринара из Ветеринарске станице ДОО МД ВЕТМЕДИЦИНА из Сечња ради узимања узорака од свиња и испитивања на присуство афричке куге свиња. Трошкове испитивања сноси Министарство.