ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВЕ: ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СЕЧЊУ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

ОБАВEШТЕЊЕ

Продужава се рок за подношење пријава на Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Сечањ у поступку јавног надметања за парцелу бр. 2247/31 КО Сечањ за 15 дана од дана 28.07.2023. године до дана 14.08.2023. године.

Поновљена јавна лицитација одржаће се дана 16.08.2023. године у 10 часова у Малој већници општине Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр. 57.