ПРИЈАВА ШТЕТЕ НА УСЕВИМА

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина   
Општина Сечањ                    
Комисија за процену штете настале елементарном непогодом      
С е ч а њ, Вожда Карађорђа бр. 57

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани општине Сечањ да могу пријавити штету од града и временске непогоде која је задесила општину Сечањ дана 13.07.2023. године у вечерњим сатима, на усевима и плодовима.

Пријава штете се врши у просторијама месних заједница на прописаном обрасцу Пријаве штете, као и давањем изјаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у вези статуса пољопривредног газдинстава, као и евентуалног осигурања усева са осигуравајућим друштвима.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 26.07.2023. године до дана 10.08.2023. године.

Комисија за процену штете ће вршити процену пријављене штете на усевима по истеку рока за пријаву штете. Након тога комплетна процена штете биће достављена државним органима на даље поступање и евентуално пружање државне помоћи.

Документи за преузимање
ПРИЈАВА ШТЕТЕ НА УСЕВИМА
ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ