РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ТЕСТИРАЊЕ И РАЗГОВОР

Подручно
одељење
ОпштинаРед.
бр.
Ред. бр.
пријаве
кандидата
Име и презиме кандидатаДатум
рођења
Број
бодова
након
провере
података
Кандидат је
прошао у
нaредни
круг
селекције –
тестирање
и разговор
Термин
ЗрењанинСечањ1620КАТАРИНА КАШЛИК23.11.2002.12ДаСечањ, Вожда
Карађорђа бр. 59,
Скупштинска сала,
2022-07-15 09:00
ЗрењанинСечањ2385АЛЕКСАНДАР МИША АНТИЋ28.1.1986.12 Да Сечањ, Вожда
Карађорђа бр. 59,
Скупштинска сала,
2022-07-15 09:00
ЗрењанинСечањ31363ДАМЈАНА ПЕТРОВ23.5.2003.12 Да Сечањ, Вожда
Карађорђа бр. 59,
Скупштинска сала,
2022-07-15 09:00
ЗрењанинСечањ4346МИЛИМИРКА АНТИЋ8.2.1956.12 Да Сечањ, Вожда
Карађорђа бр. 59,
Скупштинска сала,
2022-07-15 09:00
ЗрењанинСечањ56396МИОДРАГ РАДОВАНОВИЋ15.1.1984.11 Да Сечањ, Вожда
Карађорђа бр. 59,
Скупштинска сала,
2022-07-15 09:00
ЗрењанинСечањ64ПРЕДРАГ АНДОНОВ4.4.1955.11 Да Сечањ, Вожда
Карађорђа бр. 59,
Скупштинска сала,
2022-07-15 09:00
ЗрењанинСечањ72908ЗОРИЦА УГРЧИЋ26.6.1960.9 Да Сечањ, Вожда
Карађорђа бр. 59,
Скупштинска сала,
2022-07-15 09:00
ЗрењанинСечањ82863ТАЊА ПАПИЋ22.5.1977.8 Да Сечањ, Вожда
Карађорђа бр. 59,
Скупштинска сала,
2022-07-15 09:00
ЗрењанинСечањ91517МАРТА НАЂ23.8.1973.7 Да Сечањ, Вожда
Карађорђа бр. 59,
Скупштинска сала,
2022-07-15 09:00
ЗрењанинСечањ102888МИЛЕНА ЂУРИЧИН30.7.1981.7 Да Сечањ, Вожда Карађорђа бр. 59,
Скупштинска сала,
2022-07-15 09:00
ЗрењанинСечањ113065МИЛИЦА КУТЛАЧА18.6.1963.7 Да Сечањ, Вожда
Карађорђа бр. 59,
Скупштинска сала,
2022-07-15 09:00
ЗрењанинСечањ12349JЕЛЕНА ИВАНИШЕВИЋ5.6.1992.5 Да Сечањ, Вожда Карађорђа бр. 59,
Скупштинска сала,
2022-07-15 09:00
ЗрењанинСечањ133534БРАНКА ВУКОЈЕ27.7.1973.5 Да Сечањ, Вожда Карађорђа бр. 59,
Скупштинска сала,
2022-07-15 09:00
ЗрењанинСечањ142867НАТАША ЏЕЛЕТОВИЋ11.4.1976.5 Да Сечањ, Вожда Карађорђа бр. 59,
Скупштинска сала,
2022-07-15 09:00
Документ за преузимање
РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ТЕСТИРАЊЕ И РАЗГОВОР
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДАТИ ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА НА ТЕСТИРАЊЕ И РАЗГОВОР