Jавни конкурс

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОпштина СечањОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊБрој: 02-385/2022-VIДана: 26.07.2022.годинеС е ч а њ На основу члана 94. и чл. 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалних самоуправа („Службени гласник РС“, број […]

Jавни конкурс

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА СЕЧАЊ ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу Одлуке Општинског веће општине Сечањ о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне […]

Oбавештење за јавност

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРИВРЕНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ СПРОВОДИТИ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Одлука о избору приврених субјеката који ће спроводити мере енергетске санације у домаћинствима за територију општине Сечањ […]