ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – 06.03.2021.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СЕЧАЊ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-3/2021-4
дана: 16.03.2021 године
Сечањ

На основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС број 87-2018), Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу („Службени гласник Републике Србије“ број 23-2020, 24-2020, 28-2020), Општински штаб за вандредне ситуације Општине Сечањ на телефонској седници одржаној 16.03.2021 године, донео је,

Закључак

1) У периоду од 16. марта 2021. године од 21,00 часова до 22. марта 2021. године до 06.00 часова, неће радити објекти у којима се обављају делатности:

 1. у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места);
 2. пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, шалтери и киосци за продају хране и пића, и сл.);
 3. пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри и сл.);
 4. приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);
 5. пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте);
 6. у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије);
 7. области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени зе спорт и рекреацију и сл.).

Ограничења из става 1. ове тачке не односи се на радно време:

 1. апотека (укључујући пољопривредне апотеке), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране;
 2. трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавнице хране за животиње (пет Шопови, продавнице сточне хране и др.), затворених и отворених пијаца, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;
 3. киоска и трафика који су као такви регистровани и класификовани и постављени на јавној површини и у којима се продају штампа, дуванске прерађевине и ситна непрехрамбена роба и које се обавља тако да купац не улази у објекат;
 4. ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординације и лабораторија и сл.;
 5. ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа;
 6. објеката намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема и одржавања регистрованих такмичења у надлежности националних спортских савеза и то у унапред заказаним терминима;
 7. свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања.

2) Ограничење радног времена не односи се на:

 1. финансијске институције (банке, осигуравајућа друштва, мењачнице, и др.);
 2. државне органе, органе државне управе, органе АП Војводине, органе јединица локалних самоуправа;
 3. јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе;
 4. јавне установе чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе, осим оних установа које обављају делатности из тачке 1. овог закључка;
 5. судови и јавна тужилаштва, јавни бележници, извршитељи и други правосудни или са њима везани органи и службе;
ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – 06.03.2021.