Вести

ДОДЕЉЕНЕ СУБВЕНЦИЈЕ У ВРЕДНОСТИ ОД 1.350.000,00 ДИНАРА

На основу јавног позива за доделу субвенција за подршку раду привредним субјектима који обављају угоститељску делатност на територији Општине Сечањ због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19, који је 17.05.2021 године, расписао председник општине […]

Jавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ – 2. ДЕО

На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са […]

Jавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РАДУ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ УГОСТИТЕЉСКУ ДЕЛАТНОСТ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗБОГ ПОТЕШКОЋА У ПОСЛОВАЊУ ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID-19

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОпштина СечањПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕБрој: 020-28/2021-VIДана: 17.05.2021. годинеСечањ На основу чл. 57. ст. 1. тач. 9 Статута општине Сечањ („Сл. лист општине Сечањ” бр. 3/2019), одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за […]

Ванредно стање - мере

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ – 07.05.2021.

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОПШТИНА СЕЧАЊОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕБрој: 87-3/2021-6Дана: 07.05.2021 годинеСечањ На основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87-2018), Одлуке о проглашењу […]