Jавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ СЕЧАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу члана. 57. Статута општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, број 3/2019) и члана 7. и 8. Правилника о суфинансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сечањ […]

Jавни конкурс

КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2021.ГОДИНУ

На основу члана 57. Статута општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, број 3/2019), Одлуке о буџету општине Сечањ за 2021.годину („Службени лист општине Сечањ“, број 18/2020, 2/2021, 3/2021, 9/2021 и 12/2021) и члана 4. Правилника […]

Oбавештење за јавност

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ О ДРУГОМ ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

РЕПУБЛИКА СРБИЈААУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА СЕЧАЊКомисија за реализацију мера енергетске санацијеБрој: 011-119/2021-VI-3Дана 17.09.2021. године На основу Одлуке Општинског веће општине Сечањ о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мера енергетске санације број 011-119/2021-VI од […]

Jавни конкурс

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЈЕДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Општинска управа општине Сечањ, на основу члана 4. и  94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, број  21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон, 86/2019-др.закон, 95/2018-др.закон и 157/2020-др.закон), члана 11. и […]