Jавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2023. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАОПШТИНА СЕЧАЊ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Број: 011-97/2023 Дана: 21.04.2023. годинеС е ч а њ На основу члана 43 став 1 […]