Javni konkurs

KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA IZ LOKALNOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE U OPŠTINI SEČANJ U 2024. GODINI

У складу са уговором о сарадњи закљученим између Општине Сечањ, Регионалног центра за друштвено-економски развој-Банат и Фондације Ана и Владе Дивац, а уз подршку USAID-овог Пројекта „Велика мала привреда“, имплементациони партнер Регионални центар за друштвено-економски […]

Obaveštenje za javnost

KONAČNA LISTA KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI KROZ EKONOMSKO OSNAŽIVANJE IZBEGLICA I KONAČNA LISTA KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI PORODICAMA INTERNO RASELJENIM LICIMA KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI

Документа за преузимaњeКОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ КРОЗ ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦАКОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИM ЛИЦИМА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

Obaveštenje za javnost

OBAVEŠTENJE O POZIVANJU REGRUTA ZA UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU PO POJEDINAČNOM POZIVU

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Зрењанин отпочео је позивање појединачним позивом регрута који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију у 2024. години. Увођење по појединачном позиву вршиће се у времену од:у […]

Obaveštenje za javnost

PREDLOG LISTA KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI KROZ EKONOMSKO OSNAŽIVANJE IZBEGLICA I PREDLOG LISTA KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI PORODICAMA INTERNO RASELJENIM LICIMA KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI

Документа за преузимaњeПРЕДЛОГ ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ КРОЗ ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦАПРЕДЛОГ ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИM ЛИЦИМА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИПРЕДЛОГ ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ КРОЗ ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦАПРЕДЛОГ ЛИСТА КОРИСНИКА […]