ДЕЗИНФЕКЦИЈА У ОПШТИНИ СЕЧАЊ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Јавном комуналном предузећу Сечањ поверен је рад на дезинфекцији улица, јавних површина у свим насељеним местима општине Сечањ. Дезинфекција је већ у току и ради се по приоритетима, односно најпре она места где је повећано кретање људи. Пијаце у општини не раде, а у продавнице улази највише двоје људи држећи прописано растојање.
 
Када је у питању дезинфекција јавних предузећа и пошта, дезинфекцију врше лица која су за то обучена а ангажована су по програму јавних радова.
 
Дезинфекција пошта се ради у периоду од 13-14 часова када се заврши рад са странкама.
 
Домовима здравља и амбулантама су средства додељена а дезинфекцију ће вршити сами.
 
Средстава за дезинфекцију има довољно.