DEZINFEKCIJA U OPŠTINI SEČANJ

OPŠTINA SEČANJ

Javnom komunalnom preduzeću Sečanj poveren je rad na dezinfekciji ulica, javnih površina u svim naseljenim mestima opštine Sečanj. Dezinfekcija je već u toku i radi se po prioritetima, odnosno najpre ona mesta gde je povećano kretanje ljudi. Pijace u opštini ne rade, a u prodavnice ulazi najviše dvoje ljudi držeći propisano rastojanje.
 
Kada je u pitanju dezinfekcija javnih preduzeća i pošta, dezinfekciju vrše lica koja su za to obučena a angažovana su po programu javnih radova.
 
Dezinfekcija pošta se radi u periodu od 13-14 časova kada se završi rad sa strankama.
 
Domovima zdravlja i ambulantama su sredstva dodeljena a dezinfekciju će vršiti sami.
 
Sredstava za dezinfekciju ima dovoljno.