ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 61. Статута општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ број: 3/2019) за који је обавезна јавна расправа Општинско веће општине Сечањ, на седници одржаној 02.12.2021. године, доноси:

ОДЛУКУ

  1. Одобрава се спровођење јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Сечањ за 2022. годину;
  2. Усваја се Програм Јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Сечањ за 2022. годину, који је саставни део ове Одлуке;
  3. Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Сечањ за 2022. годину, спроводи се у периоду од: 02.12.2021. године до 10.12.2021. године.
Документ за преузимање
ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2022. ГОДИНУ
НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2022. ГОДИНУ