JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SEČANJ ZA 2022. GODINU

OPŠTINA SEČANJ

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SEČANJ ZA 2022. GODINU

Na osnovu člana 61. Statuta opštine Sečanj („Službeni list opštine Sečanj broj: 3/2019) za koji je obavezna javna rasprava Opštinsko veće opštine Sečanj, na sednici održanoj 02.12.2021. godine, donosi:

ODLUKU

  1. Odobrava se sprovođenje javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Sečanj za 2022. godinu;
  2. Usvaja se Program Javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Sečanj za 2022. godinu, koji je sastavni deo ove Odluke;
  3. Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Sečanj za 2022. godinu, sprovodi se u periodu od: 02.12.2021. godine do 10.12.2021. godine.
Dokument za preuzimanje
JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SEČANJ ZA 2022. GODINU
NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2022. GODINU