ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА 2022.ГОДИНУ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

На основу члана 57. Статута општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, број 3/2019), Одлуке о буџету општине Сечањ за 2022.годину („Службени лист општине Сечањ“, број 14/2021) и члана 5. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама („Службени лист општине Сечањ“, број 1/2016), председник Општине Сечањ расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА 2022.ГОДИНУ

  1. Предмет овог конкурса је додела средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у циљу унапређења верских слобода, остваривања општег добра и заједничког интереса.
  2. Право на доделу средстава имају цркве и верске заједнице за реализацију програма из области градитељства, образовања, културе и науке, црквених манифестација-верских празника и свечаности.
  3. Основни услови за доделу средства су:

-да подносилац програма има статус правног лица,

-да је седиште подносиоца програма на територији општине Сечањ,

-да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено његово деловање,

-да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Сечањ.

  1. Критеријуми за доделу средстава су:

      -карактер и значај програма,

      -капацитет за реализацију програма,

      -досадашња искуства у реализацији програма,

      -број корисника према којима је усмерен програм.

  1. Конкурсну документацију цркве и верске заједнице могу преузети на писарници Општинске управе општине Сечањ или на сајту општине Сечањ, www.secanj.ls.gov.rs
  1. Конкурс је отворен до утрошка планираних средстава, а најкасније до 09.12.2022.године.
  2. Пријаву на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу:

 

ОПШТИНА СЕЧАЊ-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

-Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама

             за реализовање програма у 2022.години

 Вожда Карађорђа 57

 23240    С е ч а њ

Документи за преузимање
КОНКУРС
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ
ОБРАЗАЦ ЗА ИЗВЕШТАЈ ПО КОНКУРСУ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА