JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANJ

OPŠTINA SEČANJ

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18– dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“ br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 i 63/2021) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine SEČANJ» broj 8/2006), Privremeni organ SEČANJ je dana 28.02.2022. godine, doneo
 
 

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

U OPŠTINI SEČANJ

i raspisuje

 
 

O G L A S

ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ

SVOJINI U OPŠTINI SEČANJ

 
I
– Predmet javnog nadmetanja –
 
Raspisuje se oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po uslovima prvog kruga u opštini SEČANJ u sledećim katastarskim opštinama:
OGLAS-1-KRUG

Dokument za preuzimanje
JAVNI OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANJ