ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОДЕЛУ 1 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

На основу Члана 9. Правилника о раду Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица кроз доделу пакета грађевинског материјала и опреме (у даљем тексту: правилник) број 02-180/2023-VI-3, од 14.07.2023.године, а у вези Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу  закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат) и општине Сечањ (у даљем тексту: ОпштинА), Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица кроз доделу пакета грађевинског материјала и опреме (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 17.07.2023. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз доделу 1 пакета грађевинског материјала и опреме

I Предмет јавне набавке

             Предмет Јавног позива је додела помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделу 1 пакета грађевинског материјала и опреме (у даљем тексту: грађевински материјал) као и поступак и начин рада Комисије за избор корисника.

             Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала могу да остваре породице избеглица, које су услед догађаја из периода од 1991.г. до 1995.г. стекли статус избеглице у Републици Србије, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе и који имају пребивалиште/боравиште на територији општине укључујући чланове породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања (у даљем тексту: Корисник), односно не односи се на објекте који су условни за становање, као ни на објекте код којих би се доделом Помоћи искључиво подигла енергетска ефикасност објекта.

Документ за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОДЕЛУ 1 ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ