ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА И ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ СЕЧАЊ – 1. КРУГ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе („Сл. гласник РС” бр. 99/22), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/2021 и 63/2023 ), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 2 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист општине СЕЧАЊ” број 8/2006), Председник општине СЕЧАЊ је дана 25.08.2023. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
У ОПШТИНИ СЕЧАЊ
и расписује

О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ СЕЧАЊ

I
– Предмет јавног надметања –

Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије по условима првог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас) у општини СЕЧАЊ у следећим катастарским општинама:

  • Бока
  • Јаша Томић
  • Конак
  • Крајишник
  • Неузина
  • Сечањ
  • Сутјеска
  • Шурјан
  • Банатска Дубица
  • Јарковац
Документи за преузимање
ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА И ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ СЕЧАЊ – 1. КРУГ
ЗАКЉУЧАК О ПОЧЕТНИМ ЦЕНАМА ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ – 1. КРУГ