JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SEČANJ

OPŠTINA SEČANJ

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Sečanj
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE SEČANJ
Broj: 02-385/2022-VI
Dana: 26.07.2022.godine
S e č a nj

Na osnovu člana 94. i čl. 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalnih samouprava („Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017-dr. zakon, 95/2018-dr. zakon, 86/2019-dr. zakon,157/2020-dr. zakon, i 123/2021-dr. Zakon) i Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnih pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/2016 i 12/2022), Načelnik opštinske uprave oglašava

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG

RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SEČANJ

 

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Opštinska uprava opštine Sečanj, Sečanj, Vožda Karađorđa 57

II Radna mesta koja se popunjavaju:

  1. POSLOVI ODRŽAVANJA HIGIJENE

Zvanje: Nameštenik – peta grupa radnih mesta 

broj nameštenika: 1

Opis poslova:

 

  • obavlja poslove održavanja čistoće u poslovnim, pomoćnim i drugim prostorijama, hodnicima i sanitarnim čvorovima, na inventaru, uređajima i opremi kojima je zadužena;
  • u zimskom vremenu i za vreme vremenskih nepogoda održava ulične i prilazne trotoare u čistom i prohodnom stanju,
  • vrši paljenje i gašenje peći u radnim prostorijama;
  • vrši pranje zavesa i peškira;
  • održava u urednom stanju park i dvorište;
  • vrši zalivanje i održavanje cveća u poslovnim prostorijama;
  • obavlja poslove dežurne spremačice prema iskazanoj potrebi za vreme radnog vremena i vikendom;
  • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca i načelnika

 

Uslovi: Stečeno osnovno obrazovanje i najmanje šest meseci  radnog iskustva

III Mesto rada: Sečanj

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

 V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 19. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalnih samouprava, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u organima, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na ovnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u vidu intervjua sa komisijom.

 

Intervju sa komisijom: Procena motivacija za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za javni konkurs: Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom ili predaje neposredno na adresu pisarnice Opštinske uprave opštine Sečanj, Vožda Karađorđa 57, Sečanj, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta“.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Lidija Mećević, 023/3150-712

VIII Datum oglašavanja: 28.07.2022.godine

IX Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je petnaest dana i počinje da teče 28.07.2022.godine i ističe 12.08.2022. godine.

X Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan u pisarnici Opštinske uprave opštine Sečanj, Sečanj, Vožda Karađorđa 57 i na zvaničnoj veb stranici opštine Sečanj, www.secanj.ls.gov.rs.

Dokumenti za preuzimanje
Kompletan tekst Javnog konkursa
Obrazac – Prijava na javni konkurs u Opštinskoj upravi opštine Sečanj