ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ВИДУ ОГРЕВА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

На основу члана 9. Став 1. Тачка 1 Правилника о условима и критеријумима за доделу огрева за социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији општине Сечањ ( у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника за доделу помоћи у огреву за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територије општине Сечањ ( у даљем тексту: Комисија), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

За подношење пријава за доделу помоћи у виду огрева за социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица на територији општине Сечањ

I

Право на помоћ могу да остваре породице избеглих и интерно расељених лица са пријављеним пребивалиштем/боравиштем на територији општине Сечањ.

II

Неопходно је да подносилац пријаве има избеглички статус, односно даје евидентиран и поседује легитимацију интерно расељеног лица, са пребивалиштем/боравиштем на територији општине и да су приходи породице за месец који претходи месецу објављивања јавног позива до 50% просечне нето зараде на нивоу Републике Србије, по члану домаћинства за исти период, као и да подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих критеријума, и то:

  •  једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година,
  • трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,  породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,  
  • домаћинства са чланом који је инвалидно лице или има телесно оштећење (преко 50% инвалидности, односно телесног оштећења),  
  • домаћинства са чланом породице са тешким обољењем, лицем ометеним у развоју, слепим или слабовидим лицем или лицем са оштећењем слуха,  
  • вишегенерацијско домаћинство,  
  • домаћинство старих лица, једночлана домаћинства (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година живота)
  • жртве породичног насиља

 

Јавни позив је отворен од 14.10.2021. до 29.10.2021.

Пријаве на Јавни позив се предају у затвореној коверти на писарници општине Сечањ или поштом на адресу: Општина Сечањ, Вожда Карађорђа 57, 23240 Сечањ са назнаком „за доделу једнократне помоћи у виду огрева социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији општине Сечањ”

Документ за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ