Ванредно стање - мере

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 25.10.2021.ГОДИНЕ

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОПШТИНА СЕЧАЊОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕБрој: 87-3/2021-10 дана: 25.10.2021 године Сечањ На основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87-2018), Одлуке […]

Jавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ВИДУ ОГРЕВА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

На основу члана 9. Став 1. Тачка 1 Правилника о условима и критеријумима за доделу огрева за социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица на територији општине Сечањ ( у даљем тексту: Правилник), Комисија […]

Oбавештење за јавност

КОМИСИЈA ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ДОНОСИ КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИНСНИКА – ГРАЂАНА

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОпштина СечањБрој: 02-193/2021-VI-4Дана: 11.10.2021. годинеС е ч а њ             На основу чл. 27. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“ […]