КОМИСИЈA ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ДОНОСИ КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИНСНИКА – ГРАЂАНА

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
Број: 02-193/2021-VI-4
Дана: 11.10.2021. године
С е ч а њ

            На основу чл. 27. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“ број 12/21), Комисије за реализацију мера енергетске санације, доноси

КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИНСНИКА – ГРАЂАНА

Име и презиме

Бодови

1. Милан Милошевић

55

2. Миленко Малешевић

53,5

3. Зоран Стојисављевић

45

4. Милета Бенић

33,5

5. Гојко Вујадиновић

32,6

6. Јерковић Боривој

31

7. Митар Лукић

31

8. Драгомир Вукасновић

31

9. Милан Гагић

31

10. Љубиша Грујчић

30,5

11. Маргита Фодор

29,33

12. Валика Николић

28,5

13. Горан Шкрбић

28,5

14. Раде Бабић

28

15. Дорјел Кондан

27,5

16. Светлана Манојловић

24,5

17. Никола Станков

22,5

18. Миљана Пашајлић

21

19. Момчило Милошевић

21

20. Радован Шешлија

12,5

21. Ацо Џепчески

11

22. Радомир Слијепчевић

3,5

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од 8 (осам) дана од дана објављивања коначне листе крајњих корисника.

Приговор се подноси на писарници, у згради Општинске управе општине Сечањ, ул Вожда Карађорђа бр. 57, Комисији за реализацију мера енергетске санације.

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Документ за преузимање
КОМИСИЈA ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ДОНОСИ КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИНСНИКА – ГРАЂАНА