НАСТАВАК САРАДЊЕ, ПОТПИСАНИ НОВИ УГОВОРИ

Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је у петак 23.04.2021. године представницима локалних самоуправа у Војводини уговоре за суфинансирање пројеката у областима пољопривреде, водопривреде и локалног развоја, вредне више од 773 милиона динара. У име Општине Сечањ уговоре о субвенцији, за санацију постојеће водоводне мреже у насељеном месту Конак као и за израду пројектно техничке документације за енергетску санацију зграде општине Сечањ у циљу подизања нивоа енергетске ефикасности, потписао је председник општине Сечањ Предраг Рађеновић.
 
За санацију постојеће водоводне мреже у насељеном месту Конак, за реализацију Пројекта средства заједнички обезбеђују Давалац средстава и Корисник средстава у укупном износу од 36.992.522,00 динара, од чега Давалац средстава обезбеђује 29.492.522,00 динара, што представља 79,73 %, а Корисник средстава 7.500.000,00 динара, што представља 20,27 %, док за израду пројектно техничке документације за енергетску санацију зграде општине Сечањ у циљу подизања нивоа енергетске ефикасности За намену утврђену овим уговором Покрајински секретаријат исплаћује новчана средства у износу од 958.000,00 динара Кориснику средстава.
 
„Овим се наставља посао прве фазе замене старих водоводних цеви и арматуре у насељеним местима као и легализација водоводних мрежа у општини Сечањ. Након Крајишника, Неузине, Јарковца и Банатске Дубице дошао је ред и на Конак. У првим фазама се раде чворишта како би се у другој фази замениле цеви“ – изјавио је председник општине Сечањ Предраг Рађеновић.
 
„Покрећемо нови талас важних послова у Војводини. Циљеви су обезбеђивање санитарно чисте воде за домаћинства и индустријске зоне, изградње канализационе мреже, уређење атарских путева и отрестишта, као и реализација поступака комасације. Никада се више у овој области није радило“, нагласио је Мировић.
 
Уручењу уговора присуствовали су и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Чедомир Божић и покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић.
УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
УГОВОР О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ