OBAVEŠTENJE ODELJENJA ZA PRIVREDU, RAZVOJ, INSPEKCIJSKE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE SEČANJ

OPŠTINA SEČANJ

Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Sečanj obaveštava pravna lica da su u skladu sa članom 75. Zakona o zaštiti životne sredine i Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka u obavezi da Izveštaje dostave kao elektronski dokument, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra koji se nalazi na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, koji se nalazi na linku http://www.sepa.gov.rs, i tako generisane izveštaje dostave u Lokalni registar izvora zagađivanja nadležnom Odeljenju za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Sečanj do dana 31.03.2024. godine na adresu elektronske pošte lokalni.registar@secanj.ls.gov.rs

Pravno lice ili preduzetnik, obveznik izveštavanja za lokalne registre, koji u godini za koju se podaci dostavljaju, u svojim postrojenjima nije imao aktivnosti u toku kojih dolazi do emisija zagađujućih materija u vazduh, vode ili tlo, niti je bilo generisanja bilo kakve vrste otpada, dostavlja jedinici lokalne samouprave izjavu o neaktivnosti do 31. marta tekuće za prethodnu godinu. Navedena izjava, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom se dostavlja u elektronskom obliku (pdf format fajla) na adresu elektronske pošte lokalni.registar@secanj.ls.gov.rs

Pravilnik  o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka može se preuzeti na linku https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-metodologiji-izradu-registra-izvora-zagadjivanja.html

Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je Vesna Korolija tel. 023/315 07 30

e-mail: lokalni.registar@secanj.ls.gov.rs