RASPISUJE SE JAVNI OGLAS ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE SEČANJ U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

OPŠTINA SEČANJ

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Sečanj
Komisija za sprovođenje postupka otuđenja i pribavljanja građevinskog zemljišta
Broj: 011-36/2023-VI
Dana: 13.02.2023. godine
Sečanj

 

Na osnovu člana 99. stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispr., 64/10 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14 , 83/2018, 31/2019, 37/2019 i dr. zakon i 9/2020 i 52/2021),  člana 13. Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima i drugim imovinskim pravima u javnoj svojini opštine Sečanj („Sl. list opštine Sečanj“, broj 13/2022) i Odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Sečanj u postupku javnog nadmetanja („Sl. list opštine Sečanj“, br. 1/23), Komisija za sprovođenje postupka otuđenja i pribavljanja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Sečanj, objavljuje

 

JAVNI OGLAS ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ

JAVNE SVOJINE OPŠTINE SEČANJ U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

 

Raspisuje se javni oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Sečanj, u zoni stanovanja radi izgradnje,

  1. Naziv prodavca:

 Opština Sečanj

  1. Način otuđenja nepokretnosti:

          Nepokretnost se otuđuje u postupku javnog nadmetanja.

  1. Opis nepokretnosti i početna cena po kojoj se otuđuje iz javne svojine:
Redni brojBroj parceleKOBroj LNUlica, lokacijaPovršina za otuđenje (m2)Planski osnovPlanska namenaOpremljenost
komunalnom infrastrukturom
1.846/16Sečanj1422Teslina939 m2Generalni plan SečnjaZona stanovanjaNema kanalizacionu mrežu
Dokumenti za preuzimanje
JAVNI OGLAS ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
OBRAZAC ZA PRIJAVU