RASPISUJE SE JAVNI OGLAS ZA PRIBAVLJANJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SEČANJ, U ZONI STANOVANJA RADI IZGRADNJE

OPŠTINA SEČANJ

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Sečanj
Komisija za sprovođenje postupka otuđenja i pribavljanja građevinskog zemljišta
Broj: 011-278/2022-VI
Dana: 30.12.2022. godine
Sečanj

 

Na osnovu člana 99. stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispr., 64/10 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14 , 83/2018, 31/2019, 37/2019 i dr. zakon i 9/2020 i 52/2021),  člana 8. Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima i drugim imovinskim pravima u javnoj svojini opštine Sečanj („Sl. list opštine Sečanj“, broj 13/2022) i Odluke o pokretanju postupka pribavljanja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Sečanj u postupku pribavljanja pismenih ponuda („Sl. list opštine Sečanj“, br. 14/22), Komisija za sprovođenje postupka otuđenja i pribavljanja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Sečanj, objavljuje

 

JAVNI OGLAS ZA PRIBAVLJANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U

JAVNU SVOJINU OPŠTINE SEČANJ METODOM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

 

 

Raspisuje se javni oglas za pribavljanj neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Sečanj, u zoni stanovanja radi izgradnje,

  1. Naziv kupca:

      Opština Sečanj

  1. Način pribavaljanja nepokretnosti:

Nepokretnost se pribavlja u postupku prikupljanja pismenih ponuda

  1. Opis nepokretnosti i početna cena po kojoj se otuđuje iz javne svojine:

Kupuje se nepokretnost u naseljenom mestu Sutjeska, minimalne površine 580 m2, u blizini Rumusnke pravoslavne crkve u Sutjesci, a za potrebe Rumunske crvene zajednice.

  1. Rok plaćanja:

       Rok za plaćanje kupoprodajne cene je 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog  ugovora.

Dokumenti za preuzimanje
JAVNI OGLAS ZA PRIBAVLJANJA ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKOM PODRUČJU
OBRAZAC PRIJAVE