KUĆE U BOJAMA NACIJA – MULTIETNIČKI ETNO PROJEKAT SELA

Opština Sečanj i Nacionalni savet ruske nacionalne manjine održali su se u Privrednoj komori Vojvodine u Novom Sadu, promociju idejnog projekta Multietničkog etno sela sa planom izgradnje u Jaši Tomiću.

Nacionalni savet ruske nacionalne manjine pokrenuo je projekat izgradnje Multietničkog etno sela na način da svaka reprezentativna nacionalna manjina poseduje u istoj svojoj kući u etno stilu, a sve ukupno čini turistički smeštajni i ugostiteljski kompleks.

Multietničko etno selo po idejnoj skici projekta, prostire se na površini od 4 hektara i 70 ari zemljišta. Pored uređenog trga sa glavnom kućom-gostionicom, prostiru se etno kuće nacionalnih manjina koje žive u Jaši Tomiću. Sa druge strane glavnog trga i glavne kuće-duž celog naselja na 1,5 hektara zemljišta je veštačko jezero-ribnjak. Ribnjak služi isključivo za lovni turizam.

Promocija je održana uz finansijsku podršku opštine Sečanj.