JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2020. GODINI- II DEO

Na osnovu člana 43 stav I tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 1 13/17), člana 30 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS” br. 36/09 i 32/13) i čl. 42 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS”, br. 102/15, 5/17 i 9/18) i odlukom o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Sečanj za 2020. godinu („sl. List Opštine Sečanj, br. 14/2020”), presednik opštine Sečanj, dana 23.10.2020. godine, donosi

ODLUKU
I
RASPISUJE
JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
U 2020. GODINI – II DEO

I OSNOVNE INFORMACIJE

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Zrenjanin – Ispostava Sečanj (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 220.000,00 dinara,

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pre uključivanja u program opština Sečanj vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice.

Sredstva dodeljena po osnovu subvencije za samozapošljavanje su de minimis državna pomoć.

Dodeljuju se dve subvencije za samozapošljavanje po ovom javnom pozivu.

ODLUKA O DODELJENOJ SUBVENCIJI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZASAMOZAPOŠLJAVANJE U 2020. GODINI – II DEO
ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SOMOZAPOŠLJVANJE ZA 2020. GODINU