ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ВИДУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

I

Право на помоћ могу да остваре породице избеглих и интернорасељених лица са пријављеним пребивалиштем/боравиштем на територији општине Сечањ.

II

Неопходно је да подносилац пријаве има избеглички статус, односно да је евидентиран и поседује легитимацију интерно расељеног лица, са пребивалиштем/боравиштем на територији општине и да су приходи породице за месец који претходи месецу објављивања јавног позива до 50% просечне нето зараде на нивоу Републике Србије, по члану домаћинства за исти приод, као и да подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих критеријума, и то:

  • једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година, 
  • трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
  • породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
  • домаћинства са чланом који је инвалидно лице или има телесно оштећење (преко 50% инвалидности, односно телесног оштећења),
  • домаћинства са чланом породице са тешким обољењем, лицем ометеним у развоју, слепим или слабовидим лицем или лицем са оштећењем слуха,
  • вишегенерацијско домаћинство,
  • домаћинство старих лица, једночлана домаћинства (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година живота),
  • жртве породичног насиља.
Документи за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ