OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST

OPŠTINA SEČANJ

U sredu 6.3.2024.godine izvršiće se oglašavanje ( aktiviranje ) sirena za javno uzbunjivanje. U pitanju je provera funkcionalnosti sistema za javno uzbunjivanje.

Opštinski štab za VS